Het buurtbudget

Dat is een som geld voor een wijk of een buurt.
De bewoners kunnen dat geld gebruiken om de samenhang of de leefbaarheid van de buurt te verbeteren.

Een project dat momenteel loopt in Arendonk en Olmen.

Arendonk      Olmen

8.000 euro

Daarmee kan elke buurt alvast aan de slag. Met alle bewoners, met alle leeftijden. Dat wordt nog heel wat denken en overleggen!

Samenwerken

Voor dit project werken Vonk 3, Vormingplus Kempen en de lokale besturen Arendonk en Balen samen.

Een Leader-project

en daardoor komt een groot deel van de centen van Europa voor plattelandsontwikkeling.

Met dit project

willen we de wijk leuker maken en de band tussen de buurt versterken